Beste leden,

Vorig seizoen zijn we begonnen met het houden van inspraaksessies. De reacties waren positief en dat is reden genoeg om ook dit jaar een aantal sessies te houden. Naast de seniorenteams zijn (bij deze) ook MA1, JA1 en MA2 uitgenodigd om mee te praten. Dit komt doordat er in deze teams een aantal spelers zit die volgend jaar senioren zijn.

Dit jaar willen we starten op woensdag 21 maart om 19:00 in de Wielepet. Deze avond zijn er 2 leden per team welkom voor de kick off. Tijdens de (korte) sessie bespreken we de situatie van de teams en kijken we vooruit naar het proces van dit jaar. Ik wil hierbij alvast meegeven dat het belangrijk is voor iedereen om zo open mogelijk de eigen wensen te uiten. Kuikentjes die niet kwetteren krijgen immers geen eten 😉

Ook dit jaar proberen we door verschillende dagen en tijden iedereen de mogelijkheid te geven om bij een sessie aanwezig te zijn. De data voor de volgende sessies zijn:
Dinsdag 3 april
Maandag 16 april
Donderdag 26 april

De verdere invulling, locaties, tijden en output van de sessies wordt t.z.t. gecommuniceerd via de aanvoerders of de website.

Met vriendelijke groet,

Matthijs Goossens
Voorzitter TC