Ook bij Monza gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens van leden, oud-leden en belangstellenden. De AVG die eind mei is ingegaan is een stimulans om daar scherp op te zijn. We zijn nog bezig om aan alle eisen die de AVG stelt te voldoen. Tevens stellen wij beleid op ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

We hebben een eerste versie van ons privacy statement op onze website geplaatst. Ga naar https://www.vvmonza.nl/privacyverklaring/ om te bekijken hoe wij met uw privacy omgaan.

Komende tijd bekijken wij nog of de statuten en/of het huishoudelijk reglement aangepast moeten worden.  We zullen onze privacyverklaring, het beleid en eventuele aanpassingen in statuten en/of huishoudelijk reglement in september ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Heeft u vragen? Stel ze gerust: dat kan via het contactformulier op de website of door een email te sturen naar secretaris@vvmonza.nl