De volgende die in de serie ‘even voorstellen’ aan de beurt mocht komen ben ik! Ik ben Linda de Vries en ik ben 24 jaar. Inmiddels is het 15 jaar geleden dat ik me aanmeldde bij GVC, nadat ik met mijn zus een keer mee moest trainen omdat m’n ouders allebei niet thuis waren. Voor enkele reizen naar het buitenland is mijn lidmaatschap tweemaal stopgezet, om daarna weer gauw terug te komen volleyballen. De fusie met Mov’Over heeft bij mij het verenigingsgevoel zeer versterkt. Ik ben begonnen in de evenementencommissie en heb hier een aantal jaren met veel plezier geholpen met toernooien organiseren.

Inmiddels is het drie jaar geleden dat ik gevraagd werd om secretaris van de vereniging te worden. Met veel plezier vul ik deze functie in.

Ook ben ik actief in de website van de vereniging en draai ik samen met Lindsey en Marleen de sportkanjerclub van Monza.

Naast de vrijwilligerstaken die ik binnen Monza vervul werk ik in het speciaal onderwijs. Ik werk als leerkracht op een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast ben ik nog bezig met mijn pabodiploma te behalen.

Ik grijp mijn kans om in dit bericht gelijk een oproep te plaatsen: om me volgend seizoen meer op de sportkanjerclub te kunnen richten, wil ik mijn secretaris-stokje graag doorgeven. Als bestuur zijn we nog op zoek naar een kandidaat. Ben je geïnteresseerd of wil je graag meer weten over de functie? Stuur dan een berichtje naar secretaris@vvmonza.nl of spreek mij (of een ander bestuurslid) aan in de Wielepet!

Tot in de zaal!

Linda