Vacatures

Er zijn momenteel diverse openstaande vacatures binnen Monza. Hieronder is te lezen om welke functies dit gaat. Heb je interesse in het invullen van een van deze functies of zie je andere mogelijkheden? Neem dan per mail contact op met Linda de Vries via linda.devries@vvmonza.nl.

Secretaris

Bestuursfunctie

Met ingang van het seizoen 2023-2024 zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. De functie secretaris betreft een bestuursfunctie. Ze is het aanspreekpunt van de vereniging en voert de officiële correspondentie. De secretaris draagt zorg voor het beantwoorden en/of doorsturen van binnengekomen mails van zowel externe partijen als de leden van Monza en andere betrokkenen. De secretaris notuleert tijdens de bestuursvergaderingen (+/- zeswekelijks) en stelt vooraf de agenda op. De secretaris betreft een staff functie, waar een vrijwiligersvergoeding wordt uitgekeerd bij goed functioneren. Goede schriftelijke taalvaardigheden zijn zeer gewenst. 

De functie secretaris is een functie die bij uitstek geschikt is voor mensen met een volle agenda: op de vergaderingen na kan deze functie volledig op eigen momenten en tijden ingevuld worden. Voor een uitgebreidere en complete functieomschrijving verwijzen we u graag door naar dit document. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige secretaris via julia.voogt@vvmonza.nl. 

Communicatiecommissie

Commissie

De communicatiecommissie bestaat uit tenminste één persoon, maar taken kunnen verdeeld worden over meerdere personen. De commissie is belast met de verantwoordelijkheid van het (wekelijks) plaatsen van nieuwsberichten op de online kanalen van Monza. De commissie creëert deze berichten niet zelf, maar vraagt deze op bij diverse personen/commissies/teams en benadert deze organen actief. De communicatiecommissie staat hierdoor continu in contact met alle takken van betrokkenen binnen Monza. De commissie krijgt een vrijwilligersvergoeding bij goed functioneren.

Een handboek met richtlijnen is in de maak, waardoor het makkelijker wordt om invulling te geven aan deze functie! Voor de volledige functieomschrijving verwijzen we u graag door naar dit document.  

Jeugdevenementencommissie

Commissie

De jeugdevenementencommissie bestaat uit tenminste één persoon, maar taken kunnen verdeeld worden over meerdere personen. Op dit moment is er geen actieve jeugdevenementencommissie. De commissie is belast met de verantwoordelijkheid evenementen binnen VV Monza te organiseren voor de jeugdleden. Dit gaat in overleg met het bestuur, welke door de coördinator binding en werving wordt vertegenwoordigd. We zoeken enthousiaste mensen die naast de organisatie van de evenementen het ook leuk vinden om bij deze evenementen aanwezig te zijn en het te begeleiden. De commissie krijgt een vrijwilligersvergoeding bij goed functioneren.

Voor de volledige functieomschrijving verwijzen we u graag door naar de Functieomschrijving jeugdevenementencommissie.

Sponsorcommissie

Commissie

De sponsorcommissie bestaat uit tenminste één persoon, maar taken kunnen verdeeld worden over meerdere personen. Op dit moment is er geen actieve sponsorcommissie. De commissie draagt zorg voor het werven en behouden van sponsoren en denkt mee met het bestuur/coördinator binding en werving in wat Monza als vereniging terug kan doen voor onze sponsors, om het sponsoren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De sponsorcommissie stelt een plan op met sponsormogelijkheden. Het factureren naar sponsors toe is geen taak van de sponsorcommissie, dit valt onder het takenpakket van de penningmeester. De commissie krijgt een vrijwilligersvergoeding bij goed functioneren.

Voor de volledige functieomschrijving verwijzen we u graag door naar de Functieomschrijving sponsorcommissie.