Er zijn momenteel diverse openstaande vacatures binnen Monza. Hieronder is te lezen om welke functies dit gaat. Heb je interesse in het invullen van een van deze functies of zie je andere mogelijkheden? Neem dan per mail contact op met Linda de Vries via linda.devries@vvmonza.nl.

Bestuursfuncties
Coördinator binding en werving
Coördinator binding en werving is als bestuurslid het aanspreekpunt voor diverse commissies. Het gaat hierbij om de (jeugd)evenementencommissie, sponsorcommissie, communicatiecommissie en de clinics. De coördinator binding en werving is verantwoordelijk voor het aansturen van deze commissies en het behouden van het overzicht: wie doet wat, wie loopt waar tegen aan, hoe kunnen we dit oplossen, etc. Daarnaast draag je zorg voor de afstemming tussen deze commissies en het bestuur. 

De inzet voor deze functie betreft ongeveer een uur per week aan het onderhouden van contacten en dergelijke. Piekmomenten zijn zichtbaar rond de start en de afronding van het seizoen. Het is een functie die nieuw is gekomen twee jaar geleden.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
We zoeken een nieuwe (mannelijke) vertrouwenscontactpersoon met ingang van het seizoen 2022-2023. De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen Monza voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. We zoeken daarom iemand die betrokken is en midden in de vereniging staat. Meer informatie over de VCP is te lezen via deze pagina.

Trainers
JA1
Met ingang van het seizoen 2022-2023 zijn wij op zoek naar een nieuwe trainer voor Jongens A1. Het is een enthousiaste groep. Het is nog niet zeker op welke tijdstip en plek zij gaan trainen. De woensdagavond blijft wel het uitgangspunt.

MC1
Met ingang van het seizoen 2022-2023 zijn wij op zoek naar een nieuwe trainer voor Meiden C1. Het is een enthousiaste groep. Deze groep traint samen met de mini’s in de Wielepet op woensdag van 17.00 – 18.15 uur. Voor de mini’s zijn wel trainers gevonden, dus je staat niet alleen!

Commissies
Communicatiecommissie
Als lid van de communicatiecommissie ben je een van de verantwoordelijken die zorg draagt voor de input op de nieuwspagina van onze website, social media en nieuwsbrief (Blablaadje). Je benadert actief diverse commissies/trainers/vrijwilligers etc. om nieuwsberichten aan te leveren. Een handboek met richtlijnen is in de maak, waardoor het makkelijker wordt om invulling te geven aan deze functie!

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie stelt een plan op met sponsormogelijkheden. Daarnaast wordt er contact gelegd met (nieuwe) sponsors en zorgen we voor zichtbaarheid voor de huidige sponsors. Door de kleine omvang van deze commissie zien we dat het lastig is om dit te bewerkstelligen, dus extra handen zijn meer dan welkom. Het factureren naar sponsors toe is geen taak van de sponsorcommissie, dit valt onder het takenpakket van de penningmeester.  

Jeugdevenementen
De jeugdevenementencommissie regelt logischerwijs de jeugdevenementen. Een activiteit aan het begin van het seizoen, pietentraining, een afsluiting (zoals een kamp of een ander uitje), en wellicht in overleg met de evenementencommissie zijn er ook mogelijkheden tijdens (of voorafgaand aan) de toernooien voor senioren. We zoeken enthousiaste mensen die naast de organisatie van de evenementen het ook leuk vinden om bij deze evenementen aanwezig te zijn en het te begeleiden.