Vacatures

Er zijn momenteel diverse openstaande vacatures binnen Monza. Hieronder is te lezen om welke functies dit gaat. Heb je interesse in het invullen van een van deze functies of zie je andere mogelijkheden? Neem dan per mail contact op met Linda de Vries via linda.devries@vvmonza.nl.

Voorzitter

Bestuursfunctie

De functie voorzitter betreft een bestuursfunctie. In het bestuur zitten tevens de secretaris, penningmeester, coördinator sport en coördinator binding en werving. De voorzitter is contactpersoon voor de bestuursleden en de vertrouwenscontactpersonen.
De voorzitter is belast met de leiding van en aan de vereniging en ziet toe dat alle taken door de diverse vrijwilligers wordt uitgevoerd. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging en leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. 

In de Functieomschrijving voorzitter is te lezen welke taken nog meer tot de functie voorzitter behoren. 

Communicatiecommissie

Commissie

De communicatiecommissie bestaat uit tenminste één persoon, maar taken kunnen verdeeld worden over meerdere personen. De commissie is belast met de verantwoordelijkheid van het (wekelijks) plaatsen van nieuwsberichten op de online kanalen van Monza. De commissie creëert deze berichten niet zelf, maar vraagt deze op bij diverse personen/commissies/teams en benadert deze organen actief. De communicatiecommissie staat hierdoor continu in contact met alle takken van betrokkenen binnen Monza. De commissie krijgt een vrijwilligersvergoeding bij goed functioneren.

Een handboek met richtlijnen is in de maak, waardoor het makkelijker wordt om invulling te geven aan deze functie! Voor de volledige functieomschrijving verwijzen we u graag door naar dit document.

Jeugdevenementencommissie

Commissie

De jeugdevenementencommissie bestaat uit tenminste één persoon, maar taken kunnen verdeeld worden over meerdere personen. Op dit moment is er geen actieve jeugdevenementencommissie. De commissie is belast met de verantwoordelijkheid evenementen binnen VV Monza te organiseren voor de jeugdleden. Dit gaat in overleg met het bestuur, welke door de coördinator binding en werving wordt vertegenwoordigd. We zoeken enthousiaste mensen die naast de organisatie van de evenementen het ook leuk vinden om bij deze evenementen aanwezig te zijn en het te begeleiden. De commissie krijgt een vrijwilligersvergoeding bij goed functioneren.

Voor de volledige functieomschrijving verwijzen we u graag door naar de Functieomschrijving jeugdevenementencommissie.

Sponsorcommissie

Commissie

De sponsorcommissie bestaat uit tenminste één persoon, maar taken kunnen verdeeld worden over meerdere personen. Op dit moment is er geen actieve sponsorcommissie. De commissie draagt zorg voor het werven en behouden van sponsoren en denkt mee met het bestuur/coördinator binding en werving in wat Monza als vereniging terug kan doen voor onze sponsors, om het sponsoren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De sponsorcommissie stelt een plan op met sponsormogelijkheden. Het factureren naar sponsors toe is geen taak van de sponsorcommissie, dit valt onder het takenpakket van de penningmeester. De commissie krijgt een vrijwilligersvergoeding bij goed functioneren.

Voor de volledige functieomschrijving verwijzen we u graag door naar de Functieomschrijving sponsorcommissie.