Corona protocol

Versie 24-08-2021

Op deze pagina staat het protocol van volleybalvereniging Monza inzake de coronamaatregelen. Iedereen die aanwezig is bij de locaties van volleybalvereniging Monza houdt zich aan het protocol.

 Algemene richtlijnen

De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden voor iedereen, ook tijdens het sporten. Houd hiervoor de basisregels van het RIVM in de gaten. Deze gelden te aller tijden voor iedereen tijdens aanwezigheid bij de volleybalvereniging en haar locaties.

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  

Beperkingen

 • Voor iedereen jonger dan 18 jaar is 1,5 meter afstand houden niet verplicht, ook niet buiten het veld. Houd als jongere wel afstand van personen ouder dan 18 jaar.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives en knuffels.
 • Vermijd hard stemgebruik.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan.

Klachten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
 • Houd je aan de regels van de GGD en het RIVM. Bij besmettingen in het huishouden blijf je thuis en volg de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Dit geldt eveneens bij contact met mensen met het coronavirus.
 • Informeer volleybalvereniging Monza als je het coronavirus hebt. Dat kan via het e-mailadres secretaris@vvmonza.nl.

Houd u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Publiek bij sportwedstrijden

Publiek is toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Op het moment dat de 1,5 meter afstand niet meer kan worden gewaarborgd, zijn toeschouwers niet welkom. We adviseren uitspelende teams bij Monza dan ook geen toeschouwers mee te nemen, op noodzakelijke begeleiding na (chauffeur(s)/coach).

 

Voor de wedstrijd

 • Bij aankomst handen desinfecteren
 • Probeer zoveel mogelijk omgekleed naar de zaal te komen om drukte in de kleedkamers te voorkomen/vermijden. De kleedkamers zijn wel toegankelijk, zowel vóór als na de wedstrijd/training.
 • Het DWF moet voor aankomst bij de sporthal zijn ingevuld. Dit geldt voor zowel uit- als thuisspelende teams.
 • Elk team heeft zijn eigen ballen(tas) en is verantwoordelijk voor het schoonmaken van deze ballen. Er worden geen ballen van andere teams geleend.
 • Wacht op de tribune bij het veld tot het veld vrij is.
 • De tablet wordt alleen door de tellers gebruikt.

Tijdens de wedstrijd

 • Bij het wisselen van speelhelft wordt niet langs de teller gelopen. Spelers lopen onder het net door of via de andere kant van het veld. Hierbij wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Per veld is maximaal één teller.
 • Per team is één coach naast het veld toegestaan. Dit voorkomt veel personen op de spelersbank.

 

Na de wedstrijd

 • Na de wedstrijd maakt het thuisspelende team de spelersbanken schoon. Gebruik hiervoor de spuitfles en doeken die bij het veld liggen.
 • Ouders mogen niet mee in de kleedkamer.
 • De kleedkamers zijn open en kunnen gebruikt worden. Houd ook hier 1,5 meter afstand.

 

Kantine

De sportkantine is open, maar ook hier dient de 1,5 meter afstand te worden gewaarborgd. De sportkantine is een onafhankelijke horecagelegenheid. Je dient je te aller tijden te houden aan de regels die het personeel van de kantine oplegt.

 

Voor aanvoerders

 • Thuis het DWF compleet invullen, zodat je bij een (thuis)wedstrijd alleen hoeft in te loggen en het DWF op te zoeken.
 • Bekijk bij uitwedstrijden het coronaprotocol van de vereniging waar je tegen speelt.
 • Indien een of meerdere spelers van een team met coronagerelateerde klachten thuis moet blijven en er zijn onvoldoende vervangers moet contact worden opgenomen met de wedstrijdsecretaris Harriët Goossens, via 06-25183620 of 0174-440810 (indien Harriët niet bereikbaar is dan contact opnemen met Julia, tel. 06-34402495). De wedstijdsecretaris of diens vervanger neemt contact op met de Nevobo om de gevolgen te bespreken. De Nevobo bekijkt per geval of de wedstrijd mag worden afgezegd.

 

Teller

 • Ontsmet je handen voor en na het gebruik van de tablet.
 • Geef de tablet niet aan anderen. Alleen de teller gebruikt deze.
 • Maak de tafel en tablet schoon na afloop van de wedstrijd.

 

Scheidsrechter

 • Gebruik alleen je eigen fluitje en kaarten.
 • Maak de stoel schoon na afloop van de wedstrijd.