Corona protocol

Versie 13-11-2021

Op deze pagina staat het protocol van volleybalvereniging Monza inzake de coronamaatregelen. Iedereen die aanwezig is bij de locaties van volleybalvereniging Monza houdt zich aan het protocol. Voor de instructie voor de corona coördinator en het gebruik van de Coronacheck Scanner-app kunt u dit document inzien. 


Algemene richtlijnen

Er mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Sporten in groepsverband is toegestaan. Hier zitten wel beperkingen aan vast, zo moet iedere sporter en bezoeker een coronatoegangsbewijs kunnen overleggen. Hoe Monza hiermee omgaat is tevens in dit protocol opgenomen.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten de sportaccommodatie verlaten.
  Let op: in verband met het verbod op publiek tijdens sporten, worden sporters geacht bij een wedstrijd niet eerder dan 45 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Bij een training worden sporters geacht niet eerder dan 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

  Klachten

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
  • Houd je aan de regels van de GGD en het RIVM. Bij besmettingen in het huishouden blijf je thuis en volg de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Dit geldt eveneens bij contact met mensen met het coronavirus.
  • Informeer volleybalvereniging Monza als je het coronavirus hebt. Dat kan via het e-mailadres secretaris@vvmonza.nl.

  Houd u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  Coronatoegangsbewijs

  Het coronatoegangsbewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 verplicht op sportlocaties. Voor de sportbeoefening bij Monza gelden de volgende regels:

  • Het coronatoegangsbewijs wordt opgevraagd bij iedereen die De Wielepet betreedt.
  • Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.
  • Let op! Bij twijfel over leeftijd kan om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
  • We verzoeken mensen die niet beschikken over een geldig CTB niet naar De Wielepet te komen.
  • Vrijwilligers en mensen die op dat moment functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters en tellers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar wedstrijden. Zij worden gezien als publiek en moeten wel een CTB tonen (bron NOC*NSF).
  • Het is mogelijk dat er een corona coördinator aanwezig is om steekproefsgewijs de CTB (extra) van een trainingsgroep te controleren.
  • Er zijn aanvullende maatregelen die van toepassing zijn op de scheidsrechter. Deze maatregelen zijn te vinden onder het kopje ‘Scheidsrechter’ op deze pagina.

   

  Wedstrijden

  Voor de wedstrijd

  • Bij aankomst handen desinfecteren
  • De kleedkamers zijn toegankelijk, zowel vóór als na de wedstrijd/training.
  • Het DWF moet voor aankomst bij de sporthal zijn ingevuld. Dit geldt voor zowel uit- als thuisspelende teams.
  • Elk team heeft zijn eigen ballen(tas) en is verantwoordelijk voor het schoonmaken van deze ballen. Er worden geen ballen van andere teams geleend.
  • Wacht op de tribune bij het veld tot het veld vrij is.
  • De tablet wordt alleen door de tellers gebruikt.

   

  Tijdens de wedstrijd

  • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives en knuffels.

   

  Na de wedstrijd

  • Na de wedstrijd maakt het thuisspelende team de spelersbanken schoon. Gebruik hiervoor de spuitfles en doeken die bij het veld liggen.
  • De kleedkamers zijn open en kunnen gebruikt worden.

  Publiek

  Publiek is niet toegestaan, bij de wedstrijden noch de trainingen. Let op: in verband met het verbod op publiek tijdens sporten, worden sporters geacht bij een wedstrijd niet eerder dan 45 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Bij een training worden sporters geacht niet eerder dan 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

   

  Kantine

  Er is geen vrije doorloop vanuit de sporthal naar de kantine en andersom. De kantine is te bereiken middels de hoofdingang van De Wielepet. De sportkantine is een onafhankelijke horecagelegenheid. Je dient je te aller tijden te houden aan de regels die het personeel van de kantine oplegt. De pachter van de kantine is verantwoordelijk voor zijn eigen CTB controle. Je kan hier dus opnieuw gevraagd worden een geldig CTB te tonen.

   

  Voor aanvoerders

  • Thuis het DWF compleet invullen, zodat je bij een (thuis)wedstrijd alleen hoeft in te loggen en het DWF op te zoeken.
  • Bekijk bij uitwedstrijden het coronaprotocol van de vereniging waar je tegen speelt.
  • Indien een of meerdere spelers van een team met coronagerelateerde klachten thuis moet blijven en er zijn onvoldoende vervangers moet contact worden opgenomen met de wedstrijdsecretaris Harriët Goossens, via 06-25183620 of 0174-440810 (indien Harriët niet bereikbaar is dan contact opnemen met Julia, tel. 06-34402495). De wedstijdsecretaris of diens vervanger neemt contact op met de Nevobo om de gevolgen te bespreken. De Nevobo bekijkt per geval of de wedstrijd mag worden afgezegd.

   

  Teller

  • Ontsmet je handen voor en na het gebruik van de tablet.
  • Geef de tablet niet aan anderen. Alleen de teller gebruikt deze.
  • Maak de tafel en tablet schoon na afloop van de wedstrijd.

   

  Scheidsrechter

  • Gebruik alleen je eigen fluitje en kaarten.
  • Maak de stoel schoon na afloop van de wedstrijd.
  • De scheidsrechter vraagt de aanvoerder of het hele team gecontroleerd is op een geldig CTB. Bij negatief respons staakt hij de wedstrijd tot iedereen een geldig CTB heeft kunnen overleggen.
  • Indien een speler weigert een CTB te overleggen aan de corona coördinator wordt deze speler door de scheidsrechter geweigerd van deelname aan de wedstrijd (Let op: verwijder de speler van het DWF). Deze persoon dient de sportaccommodatie te verlaten. Indien de speler dit weigert, wordt de wedstrijd gestaakt en wordt de politie door de corona coördinator ingelicht via het telefoonnummer 0900-8844.