De gedragsregels voor ons allemaal

Monza wil een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleyballen en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzies, discrimineren en seksuele intimidate tegen te gaan.

Het is voor Monza heel belangrijk dat ieder lid/ouder/vrijwilliger zich veilig en op zijn/haar gemakt voelt. Het gevoel van thuiskomen, moet worden gevoeld. Het is belangrijk dat iedereen zich sociaal verantwoordelijk opstelt ten opzichte van de jeugdige sportbeoefenaar, zijn medespelers, ouders en familie waarvoor wij ons als vereniging moreel aansprakelijk moeten voelen. 

De praktijk heeft helaas echter uitgewezen dat er, ook binnen sportverenigingen, grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Om het voor iedereen veiliger te maken, heeft de NOC*NSF samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. Dit alles in het kader om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Het is voor Monza een verantwoordelijkheid om haar begeleiders om de hoogte te stellen van deze gedragsregels.

Video NOC*NSF – Gedragscode Sport