Protocol gasten

Op deze pagina staat het protocol van volleybalvereniging Monza inzake de coronamaatregelen. Iedereen die aanwezig is bij de locaties van volleybalvereniging Monza houdt zich aan het protocol.

Algemene richtlijnen
De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden voor iedereen, ook tijdens het sporten. Houd hiervoor de basisregels van het RIVM in de gaten. Deze gelden te aller tijden voor iedereen tijdens aanwezigheid bij de volleybalvereniging en haar locaties.

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
 • Houd afstand:
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen tot en met 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. Behalve kinderen tot en met 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat. Buiten het veld gelden deze regels natuurlijk wel.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (zoals bidons, fluitje en dergelijke).
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent op.
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives en knuffels.
 • Vermijd hard stemgebruik.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan.
 • Houd je aan de regels van de GGD en het RIVM. Bij besmettingen in het huishouden blijf je thuis en volg de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Dit geldt eveneens bij contact met mensen met het coronavirus.
 • Publiek in de hal is niet toegestaan. Daar is de ruimte te beperkt voor. Dit geldt tevens voor ouders van jeugdleden.
 • Kom je uit een oranje gebied, volg dan de adviezen op om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan en kom dan ook niet naar de volleybal trainingen/wedstrijden. 
 • Informeer volleybalvereniging Monza als je het coronavirus hebt. Dat kan via secretaris <at> vvmonza.nl

Voor de wedstrijd

 • Kom omgekleed naar de sporthal. Voor de wedstrijd omkleden is niet mogelijk.
 • De coronacoördinator staat bij de deur of is aanwezig in de zaal. De coördinator is herkenbaar aan een geel hesje. Indien de coördinator in de zaal is, neemt de aanvoerder contact met de coördinator op.
 • De kleedkamer kan alleen na wedstrijd worden gebruikt.
 • Ga direct naar de sporthal via de aangegeven looproute. Bij binnenkomst rechtsaf en meteen naar de zaal.
 • Wacht op de tribune bij het veld tot het veld vrij is.
 • Publiek is niet toegestaan vanwege de beperkte ruimte in de hal. Wel mag per team één coach naast het veld staan.
 • Bij jeugdleden wordt publiek beperkt tot rijdende ouders of een andere rijdende volwassene.
 • De kantine is niet geopend voor spelers van andere verenigingen door de beperkte ruimte.
 • Na de wedstrijd is het niet mogelijk om te douchen. Wel kan worden omgekleed in de kleedkamer in overleg met coronacoördinator. Deze wijst tevens een kleedkamer aan. Houd te aller tijden 1,5 meter afstand, dus ook in de kleedkamers. De omkleedtijd is 15 minuten.
 • De gastteams dienen zo snel mogelijk na de wedstrijd de locatie te verlaten in verband met wisselingen en piekmomenten.
 • Kom niet kijken bij andere teams voor of na de wedstrijd. Ook niet als dit teams van de eigen vereniging betreffen.
 • Zorg dat het DWF is ingevuld voordat je naar onze locatie komt. Er is geen tijd voor om dit te doen op de locatie.
 • De tablet wordt alleen gebruikt door de teller.
 • Iedereen die op wedstrijdformulier staat, hoeft zich niet apart in te schrijven bij de locatie. Voor spelers wordt dit geregeld via het DWF.

Tijdens de wedstrijd

 • Schud geen handen met andere teams. Begroet andere teams en de scheidsrechter wel.
 • Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het juichen bij een overwinningspunt of een wissel.
 • Bij het wisselen van speelhelft wordt niet langs de teller gelopen. Spelers lopen onder het net door of via de andere kant van het veld. Hierbij wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Per veld is er maximaal één teller.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen.
 • Coaches moeten altijd 1,5 meter afstand houden van het team. Per team is één coach naast het veld toegestaan. Dit voorkomt veel personen op de spelersbank.
 • Na iedere set maken de teams de spelersbanken schoon. Gebruik hiervoor de spuitfles en doeken die bij het veld liggen.

Na de wedstrijd

 • De spelersbanken worden schoongemaakt door de teams zodra de wedstrijd klaar is.
 • Na de wedstrijd is het mogelijk om te kleden in de kleedkamer. Houd ook in de kleedkamers 1,5 meter afstand. Ieder team krijgt 15 minuten de tijd. De coronacoördinator vertelt waar kan worden omgekleed.
 • Douchen is niet mogelijk.
 • De kantine is niet geopend voor spelers van andere verenigingen door de beperkte ruimte.