Protocol leden

Op deze pagina staat het protocol van volleybalvereniging Monza inzake de coronamaatregelen. Iedereen die aanwezig is bij de locaties van volleybalvereniging Monza houdt zich aan het protocol.

Algemene richtlijnen
De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden voor iedereen, ook tijdens het sporten. Houd hiervoor de basisregels van het RIVM in de gaten. Deze gelden te aller tijden voor iedereen tijdens aanwezigheid bij de volleybalvereniging en haar locaties.

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
 • Houd afstand:
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen tot en met 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. Behalve kinderen tot en met 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat. Buiten het veld gelden deze regels natuurlijk wel.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (zoals bidons, fluitje en dergelijke).
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent op.
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives en knuffels.
 • Vermijd hard stemgebruik.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan.
 • Houd je aan de regels van de GGD en het RIVM. Bij besmettingen in het huishouden blijf je thuis en volg de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Dit geldt eveneens bij contact met mensen met het coronavirus.
 • Publiek in de hal is niet toegestaan. Daar is de ruimte te beperkt voor. Dit geldt tevens voor ouders van jeugdleden.
 • Kom je uit een oranje gebied, volg dan de adviezen op om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan en kom dan ook niet naar de volleybal trainingen/wedstrijden. 
 • Informeer volleybalvereniging Monza als je het coronavirus hebt. Dat kan via het e-mailadres secretaris<at>vvmonza.nl.

Voor Monza-leden

 • Kom omgekleed naar de sporthal, voorafgaand aan de wedstrijden of trainingen is gebruikmaken van de kleedkamers niet mogelijk.
 • De coronacoördinator staat bij de deur of is aanwezig in de zaal. De coördinator is herkenbaar aan een geel hesje. Indien de coördinator in de zaal is, neemt de aanvoerder contact met de coördinator op.
 • De kleedkamer kan alleen na wedstrijd worden gebruikt.
 • Ga direct naar de sporthal via de aangegeven looproute.
 • Wacht bij de tribune tot het veld vrij is.
 • Om 19.00 uur worden de velden opgebouwd om direct te kunnen starten.
 • 19.30 is 19.30 uur en 21.30 is 21.30 uur. De wedstrijd begint op tijd vanwege wisselingen en piekmomenten.
 • ‘Iedereen die op het wedstrijdformulier staat, hoeft zich niet ook nog in te schrijven bij binnenkomst in de Wielepet. Dit geldt zowel voor spelers als coaches. Wel graag even het team inschrijven, inclusief het nummer van de aanvoerder.
 • Het DWF moet voor aankomst bij de sporthal zijn ingevuld. De wedstrijdtijd kan hier niet voor worden gebruikt.
 • Elk team heeft zijn eigen ballen en zorgt ervoor dat iedere speler een eigen drinkfles (bidon) heeft. Ballen lenen van andere teams is niet toegestaan.
 • Desinfecteren van ballen is niet verplicht.
 • De tablet voor de tellers wordt alleen door de tellers aangeraakt. Deze zetten vinkjes. Het DWF wordt via de tablet ingevuld, maar de aanvoerders kunnen de spelers niet in het DWF zetten via de tablet.
 • Ga niet kijken bij een ander team (voor of na de eigen wedstrijd). Uitzonderingen op publiek bestaande uit eigen leden zijn alleen mogelijk in overleg met coronacoördinator.
 • De sportkantine kan vooralsnog wel worden gebruikt door Monzaleden. Houd wel 1,5 meter afstand van anderen en volg aanwijzingen van barpersoneel op.

Tijdens de wedstrijd

 • Schud geen handen met andere teams. Begroet andere teams en de scheidsrechter wel.
 • Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het juichen bij een overwinningspunt of een wissel.
 • Bij het wisselen van speelhelft wordt niet langs de teller gelopen. Spelers lopen onder het net door of via de andere kant van het veld. Hierbij wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Per veld is er maximaal één teller.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen.
 • Coaches moeten altijd 1,5 meter afstand houden van het team. Per team is één coach naast het veld toegestaan. Dit voorkomt veel personen op de spelersbank.
 • Na iedere set maken de teams de spelersbanken schoon. Gebruik hiervoor de spuitfles en doeken die bij het veld liggen.

Na de wedstrijd

 • De spelersbanken worden schoongemaakt door de teams zodra de wedstrijd klaar is.
 • Na de wedstrijd is het mogelijk om te kleden in de kleedkamer. Houd ook in de kleedkamers 1,5 meter afstand. De velden corresponderen met de kleedkamers. De normale indelingen worden niet aangehouden. De coronacoördinator vertelt waar kan worden omgekleed.
 • Ouders mogen niet mee in de kleedkamer.
 • De kantine is open voor Monzaleden. Gebruik hierbij je gezond verstand. Ga bij drukte niet de kantine in.

Voor aanvoerders

 • Thuis het DWF compleet invullen, zodat je bij een thuiswedstrijd alleen hoeft in te loggen en het DWF op te zoeken.
 • Bekijk bij uitwedstrijden het coronaprotocol van de vereniging waar je tegen speelt.
 • Bij afwezigheid van een speler wordt indien nodig zoveel mogelijk vervanging geregeld vanuit een ander team. Wij rekenen hier op ieders medewerking. Afzeggen van de wedstrijd is niet het uitgangspunt. N.B.: de invalbepalingen bij een hoger team blijven van kracht.
 • Indien een of meerdere spelers van een team met coronagerelateerde klachten thuis moet blijven en er zijn onvoldoende vervangers moet contact worden opgenomen met de wedstrijdsecretaris Harriët Goossens, via 06 25183620 of 0174 440810. Indien Harriët niet bereikbaar is dan contact opnemen met Lennart, tel. 06 11035915.
  De wedstijdsecretaris of diens vervanger neemt contact op met de Nevobo om de gevolgen te bespreken. De Nevobo bekijkt per geval of de wedstrijd mag worden afgezegd.

Vervoer naar uitwedstrijden

Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden. Hierbij is het advies om de richtlijnen van de overheid te volgen. Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen.

Teller

 • Ontsmet je handen voor en na het gebruik van de tablet.
 • Geef de tablet niet aan anderen. Alleen de teller gebruikt deze
 • Maak de tafel schoon na afloop van de wedstrijd.
 • Voor de scheidsrechter:
 • Gebruik alleen je eigen fluitje en kaarten.
 • Maak de stoel schoon na afloop van de wedstrijd.
 • Het publiek is niet de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter, maar van de coronacoördinator.
 • De wedstrijd begint stipt op tijd. Het is niet mogelijk om later te beginnen. Begin op tijd met het inspelen. Het is de verantwoordelijkheid van de teams of zij goed hebben warmgelopen.
 • Vervoer naar uitwedstrijden
 • Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden. Hierbij is het advies om de richtlijnen van de overheid te volgen. Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen.

Coronacoördinator

De taak coronacoördinator is belangrijk in deze tijd. De coördinator is het aanspreekpunt voor teams en zorgt ervoor dat de coronamaatregelen bij volleybalvereniging Monza worden opgevolgd.

 • De taak is een verantwoordelijkheid van het hele team.
 • De coördinator draagt een opvallend hesje.
 • De coördinator staat bij de deur drie kwartier voor aanvang van wedstrijden (18.45 uur en 20.45 uur) en wijst spelers de looproute.
 • De looproute is als volgt: bij binnenkomst naar rechts en meteen naar de sporthal. De teams nemen de route door de gang langs de dameskleedkamers en terug via de herenkleedkamers.
 • De coördinator zorgt dat bij alle velden spuitflessen en doeken liggen, zodat spelers, tellers en de scheidsrechters kunnen schoonmaken.
 • De coördinator ziet erop toe dat iedereen zich aan de 1,5 meter afstand houdt.
 • De coördinator wijst de spelers de kleedkamers. De kleedkamers corresponderen met de velden. De normale indelingen (man/vrouw) worden niet aangehouden.
 • Publiek is niet toegestaan, tenzij wordt overlegd met de coördinator. Geef hiervoor niet zomaar toestemming, maar bekijk of het inderdaad mogelijk is. De meeste avonden zal het te druk zijn en is het niet mogelijk. Bij twijfel overleg met aanwezige bestuursleden van de volleybalvereniging.