Sportkanjerclub

De Sportkanjerclub van Monza is speciaal voor kinderen van 6 t/m 9 jaar die momenteel niet veel plezier hebben in sport of een extra aandachtsbehoefte hebben, omdat zij zich sociaal of motorisch nog beter kunnen ontwikkelen. In 14 weken tijd maken deelnemende kinderen kennis met 4 verschillende sporten, welke allemaal worden gegeven door gecertificeerde sportkanjertrainers. Naast de sportkanjertrainers zullen de sportkanjercoördinatoren van Monza iedere week aanwezig zijn. Deze coördinatoren zijn Marleen Goossens, Lindsey Spaargaren en Linda de Vries.

 

Het doel van deze Sportkanjerclub is dat kinderen in een veilige omgeving meer plezier krijgen in sport en spelactiviteiten en daarnaast bouwen aan hun zelfvertrouwen en sociale- en motorische vaardigheden. We streven ernaar dat het kind na deelname aan de Sportkanjerclub kan doorstromen naar een reguliere sportvereniging waar tevens een sportkanjertrainer aanwezig is. Tijdens de eerste en de laatste les is er een kinderfysiotherapeut aanwezig om de motorische vaardigheden van het kind te testen. Vanaf 1 oktober zal de eerste Sportkanjerclub bij Monza starten op maandagen van 17:00-18:00 uur in de Wielepet. Kosten voor deelname bedragen €100,00 per 14 weken. De Sportkanjerclub is aangesloten bij het Kindpakket van de gemeente Westland

 

Meer informatie over de Sportkanjerclub van Monza, neem contact met ons op via sportkanjers@vvmonza.nl.

Meer algemene informatie over de Westlandse Sportkanjerclub is te vinden op www.sportkanjerswestland.nl. Hier vindt u de actuele data en locaties en kunnen sportkanjers worden ingeschreven.

Locatie

Heijdseweg 9
2681 VN Monster

Postadres

Herckenrathstraat 44
2681 DG Monster

Lexthoen Events