Er zijn momenteel diverse openstaande vacatures binnen Monza. Hieronder is te lezen om welke functies dit gaat. Heb je interesse in het invullen van een van deze functies of zie je andere mogelijkheden? Neem dan per mail contact op met Linda de Vries via linda.devries@vvmonza.nl.

Coördinator binding en werving
Coördinator binding en werving is als bestuurslid het aanspreekpunt voor diverse commissies. Het gaat hierbij om de (jeugd)evenementencommissie, sponsorcommissie, communicatiecommissie en de clinics. De coördinator binding en werving is verantwoordelijk voor het aansturen van deze commissies en het behouden van het overzicht: wie doet wat, wie loopt waar tegen aan, hoe kunnen we dit oplossen, etc. Daarnaast draag je zorg voor de afstemming tussen deze commissies en het bestuur. 

De inzet voor deze functie betreft ongeveer een uur per week aan het onderhouden van contacten en dergelijke. Piekmomenten zijn zichtbaar rond de start en de afronding van het seizoen. Het is een functie die nieuw is gekomen twee jaar geleden.

Trainers
Voor H6 is nog geen vaste trainer gevonden, terwijl enige stabiliteit in hun trainingen wel gewenst is. We zouden daarom graag een (of 2) vaste trainers op deze groepen zien. Het team traint op woensdag van 21.15 – 22.45 uur.
Ook zijn hulptrainers gewenst bij de (jeugd)groepen die inmiddels erg groot aan het worden zijn. Bij de mini’s en MC1 zijn extra handen zeer gewenst. Beide groepen trainen op woensdag van 17.00 – 18.15 uur.

Commissies
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die de diverse commissies willen komen versterken.

Communicatiecommissie
Als lid van de communicatiecommissie ben je een van de verantwoordelijken die zorg draagt voor de input op de nieuwspagina van onze website, social media en nieuwsbrief (Blablaadje). Je benadert actief diverse commissies/trainers/vrijwilligers etc. om nieuwsberichten aan te leveren. Een handboek met richtlijnen is in de maak, waardoor het makkelijker wordt om invulling te geven aan deze functie!

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie stelt een plan op met sponsormogelijkheden. Daarnaast wordt er contact gelegd met (nieuwe) sponsors en zorgen we voor zichtbaarheid voor de huidige sponsors. Door de kleine omvang van deze commissie zien we dat het lastig is om dit te bewerkstelligen, dus extra handen zijn meer dan welkom. Het factureren naar sponsors toe is geen taak van de sponsorcommissie, dit valt onder het takenpakket van de penningmeester.