Vacatures

Er zijn momenteel diverse openstaande vacatures binnen Monza. Hieronder is te lezen om welke functies dit gaat. Heb je interesse in het invullen van een van deze functies? Neem dan per mail contact op met Linda de Vries, onze coördinator Binding en Werving via linda.devries@vvmonza.nl.

Coördinator sport
Coördinator sport is als bestuurslid de voorzitter van de commissie sport. De coördinator sport heeft een aansturende rol voor de technische commissie, de jeugdcoördinator, de scheidsrechterscoördinator, de wedstrijdcoördinator en beachcommissie. De coördinator sport is verantwoordelijk voor het aansturen van deze commissies en het behouden van het overzicht: wie doet wat, wie loopt waar tegen aan, hoe kunnen we dit oplossen, etc.

Daarnaast is de coördinator sport onderdeel van het bestuur en vormt dus de verbinding tussen de genoemde commissies en het bestuur. Je neemt deel aan twee typen vergaderingen: de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de commissie sport (beide ongeveer eens in de zes weken). De inzet voor deze functie betreft ongeveer een uur per week aan het onderhouden van contacten en dergelijke. Piekmomenten zijn zichtbaar rond de start van het seizoen. Het is een functie die nieuw is gekomen twee jaar geleden.

Jeugdcoördinator
Kom jij Monza versterken in een van haar meest sociale functies? We zoeken na vijf jaar een nieuwe jeugdcoördinator. Taken zouden goed verdeeld kunnen worden bij meerdere geïnteresseerden.

De taken van de jeugdcoördinator(en) komen op het volgende neer:
– Onderdeel van de Sportcommissie met +/- 6-wekelijkse vergaderingen
– Aanspreekpunt voor jeugd en ouders
– Communiceren met contactouders en jeugdtrainers
– Team- en trainingsindeling jeugd vaststellen
– Organiseren van jeugdevenementen samen met andere enthousiaste Monzaleden

De vereiste inzet is afhankelijk van de maand in het seizoen. September is over het algemeen de drukste maand, in verband met het opstarten van het seizoen. In deze periode is er een aanzienlijke tijdsinvestering nodig. Daarna is minder inzet noodzakelijk, ongeveer 1,5 uur per week. Vanaf maart/april wordt de blik gericht op het volgende seizoen en neemt de intensiteit van de jeugdcoördinatie toe naar ongeveer 2 uur per week.

Het organiseren van de mini-afdeling met bijbehorende CMV-toernooien valt niet onder de taken van de jeugdcoördinator. 

Trainers
We zijn op zoek naar enthousiaste trainers voor diverse jeugdteams. Alle jeugdteams trainen vroeg op woensdagavond.

Clinic coördinator
Monza wordt met enige regelmaat benaderd door diverse Westlandse scholen voor het geven van een clinic. We zijn op zoek naar een coördinator die het contact met deze scholen wilt onderhouden en binnen de vereniging leden benaderd om een clinic te geven.

Commissies
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die de diverse commissies willen komen versterken. Met name de communicatiecommissie zou extra handen kunnen gebruiken.