Vacatures

Er zijn momenteel diverse openstaande vacatures binnen Monza. Hieronder is te lezen om welke functies dit gaat. Heb je interesse in het invullen van een van deze functies? Neem dan per mail contact op met Linda de Vries, onze coördinator Binding en Werving via linda.devries@vvmonza.nl.

Coördinator sport
Coördinator sport is als bestuurslid de voorzitter van de commissie sport. De coördinator sport heeft een aansturende rol voor de technische commissie, de jeugdcoördinator, de scheidsrechterscoördinator, de wedstrijdcoördinator en beachcommissie. De coördinator sport is verantwoordelijk voor het aansturen van deze commissies en het behouden van het overzicht: wie doet wat, wie loopt waar tegen aan, hoe kunnen we dit oplossen, etc.

Daarnaast is de coördinator sport onderdeel van het bestuur en vormt dus de verbinding tussen de genoemde commissies en het bestuur. Je neemt deel aan twee typen vergaderingen: de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de commissie sport (beide ongeveer eens in de zes weken). De inzet voor deze functie betreft ongeveer een uur per week aan het onderhouden van contacten en dergelijke. Piekmomenten zijn zichtbaar rond de start van het seizoen. Het is een functie die nieuw is gekomen twee jaar geleden.

Trainers
Voor zowel MA1 als H6 is nog geen vaste trainer gevonden, terwijl enige stabiliteit in hun trainingen wel gewenst is. We zouden daarom graag een (of 2) vaste trainers op deze groepen zien. MA1 traint op woensdag van 18.15 – 19.45 uur, H6 op woensdag van 21.15 – 22.45 uur.

Commissies
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die de diverse commissies willen komen versterken. Met name de communicatiecommissie zou extra handen kunnen gebruiken.