Contributie

Voor het seizoen 2020/2021 zijn de volgende contributies vastgesteld:

Senioren : € 285,00
Alleen trainen: € 180,00
Jeugd A en B: € 245,00
Jeugd C : € 225,00
Mini: € 185,00
Tweede keer trainen: + € 77,00

Bij betaling vóór 5 februari 2021 wordt 15 euro korting gegeven en gelden de volgende contributies:

Senioren : € 270,00
Alleen trainen: € 165,00
Jeugd A en B: € 230,00
Jeugd C : € 210,00
Mini: € 170,00

De eigen bijdrage van €25,00 voor het wedstrijdshirt komt hier nog bovenop voor de huidige leden.

Contributie kan worden overgemaakt naar IBAN nummer NL46 RABO 0342 9134 33 t.n.v. Monza, onder vermelding van naam en team.