Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende contributies vastgesteld

Senioren : € 278,00
Alleen trainen: € 175,00
Jeugd A en B: € 237,00
Jeugd C : € 216,00
Mini: € 180,00

Bij betaling vóór 1 december 2017 wordt 15 euro korting gegeven en gelden de volgende contributies:

Senioren : € 263,00
Alleen trainen: € 160,00
Jeugd A en B: € 222,00
Jeugd C : € 201,00
Mini: €165,00

Contributie kan worden overgemaakt naar IBAN nummer NL46 RABO 0342 9134 33 t.n.v. Monza, onder vermelding van naam en team.