Bestuur 2018/2019

Lennart Boonstra

Voorzitter

voorzitter@vvmonza.nl

Matthijs Kloosterman

Scheidsrechterscoördinator

scheidsrechters@vvmonza.nl

Linda de Vries

Secretaris

secretaris@vvmonza.nl

Matthijs Goossens

Technisch Coördinator

technischezaken@vvmonza.nl

Ido Ruijs

Penningmeester

penningmeester@vvmonza.nl

Lindsey Spaargaren

Jeugdcoördinator

jeugd@vvmonza.nl

Harriët Goossens

Wedstrijdsecretariaat

wedstrijden@vvmonza.nl

Commissies 2018/2019

Ledenadministratie

ledenadministratie@vvmonza.nl

Harriët Goossens
.
.
.
.

Kascommissie

-

Peter Hofland
Raoul Molenkamp

Sponsorcommissie

sponsors@vvmonza.nl

Ido Ruijs
Matthijs Goossens
Wiebe Hillebrand
Chris Onderwater
.

Sportkanjerclub

sportkanjers@vvmonza.nl

Linda de Vries
Lindsey Spaargaren
Marleen Goossens

Evenementencommissie

evenementen@vvmonza.nl

Chris Onderwater
Diëgo Beck
Evelien van Buren
Wiebe Hillebrand
Wieske van der Hoeven

Grote club actie

-

Wendy van Staalduinen
Wendy vd Berg

Communicatiecommissie

communicatie@vvmonza.nl

Daan van Deventer
Harry Doensen